Exkluderad – jag?

För personer med astma, allergi, eller annan överkänslighet såsom doft- och kemikalieöverkänslighet handlar det om ren exkludering, att inte kunna vistas på platser för att där röks och där människor doftar från parfymerade produkter likaså att butiker, gallerior och stormarknader doftsätts.
Jag skulle så gärna vilja gå på GöteborgsOperan för att se balett och opera likaså åka till Vara Konserthus för diverse upplevelser.

Att utestängas från det offentliga rummet utifrån en av våra sju diskrimineringsgrunder – det är diskriminering. Det handlar om att skapa en samhällsmiljö som är inkluderande och tillgänglig för alla.

Funktionsnedsättning

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppet funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. Diskrimineringsombudsmannen anser att ett funktionshinder snarare är något som uppstår i en miljö som ställer upp hinder för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera. Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse för lagens skydd mot diskriminering. Du är alltså även skyddad av lagen även om du har en mindre omfattande funktionsnedsättning.

Alltför ofta läser jag att det står eller sägs i radio/tv: Tillgänglighet gäller … och då frågar jag mig alltid – för vem? Vem beslutar vad tillgänglighet är? Kommer att tänka på vad professor Olle Löwhagen, Allergologen Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, sade till mig en gång då vi samtalade och han skulle hjälpa mig med ett brev angående färdtjänst. Min kommun skrev att färdtjänsten är ”allergianpassad”? -”Detta är inget som gäller alla med allergi utan var och en är unik och anpassning ska gälla för just DEN personen; alltså för just DIG”!

Nedanstående från 2013 men kanske att det finns något att ta fasta på ändå?

Vad är tillgänglighet?

Jodå, tillgänglighet lönar sig

Artiklar
Fria tankar
Opinion

Kommentarer (0)

Permalink

Doftmaskinstrenden bara ökar och ökar…

Nu blir det allt fler doftmaskiner, som står i var och varannan butik, stormarknad och pyser ut dofter och detta har jag skrivit 2011 om Nu måste vi vara på vår vakt. Jag orkar inte skriva mer om detta utan låter Er ta del av SVT’s inlägg.

Astma- och Allergiförbundet och läkare oroas för dessa doftmaskiner, så även jag, och därför lägger jag in denna Svt länk så kan Ni alla som läser på min doftfri-sida höra av Er till myndigheter och ställa en fråga angående om detta verkligen hör till tillgänglighet för funktionshindrade.

”Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt i vårt samhälle, och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Därför måste samhället formas på ett sådant sätt att alla kan medverka i utvecklingen och nå full delaktighet. Människor som har funktionsnedsättning utgör givetvis inget undantag i detta avseende. Personer med funktionsnedsättning är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som personer utan funktionsnedsättningar.” (Riksdagen)
Diskrimineringslagen
Ändringar i diskrimineringslagen

Diskrimineringsgrunderna
FUNKTIONSHINDER
Funktionsnedsättning

I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden. Med det menas enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar, som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå.

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppet funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. Diskrimineringsombudsmannen anser att ett funktionshinder snarare är något som uppstår i en miljö som ställer upp hinder för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera. Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse för lagens skydd mot diskriminering. Du är alltså även skyddad av lagen även om du har en mindre omfattande funktionsnedsättning.

Artiklar
Debatt
Fria tankar
Opinion

Kommentarer (0)

Permalink

Byggnadsrelaterad ohälsa

Detta bara MÅSTE ni lyssna på!

Artiklar
Vardag

Kommentarer (0)

Permalink

Vid min sida

Life Quotes
Life Scraps, Quotes, Graphics for Orkut, Myspace, Facebook

Ibland kan jag genom fönsterrutan se
hur någonting går förbi.
Det är livet som med stora kliv,
går vägen förbi.
Det känns inte som att jag lever,
utan bara håller mig vid liv.

Barn och barnbarn lever sina egna liv och det
blev ej som jag önskade, att få leka och stoja och bara
vara tillsammans.
Vänner, som jag trodde jag hade, har varken ringt
eller kommit förbi. Nej, endast om sommaren är solig och
varm kan några enstaka besök vara allt.

Högtider, som födelsedagar, dop, bröllop,
examen och annat att fröjda sig till men
även begravning kan jag ej dela med andra än
med tankar och frågor om hur tillställningen har varit.

Maken och jag delar en kärlek så stor
och stark och har så varit i många, många år.
Att min sjukdom kom emellan är svårt att förstå.
Då gäller att försöka denna övervinna och
göra vad som känns bäst för stunden
och att förståelsen ej ska misstas.

Kanske inte alltid med ord utan en
kram då och då och en handling utöver
det vanliga, en kopp kaffe med dopp
när man det minst anar.

Det är detta som kärlek är,
att inte tas för given.
Jag är så stolt över min älskade make.
Han står vid min sida.

Fria tankar
Vardag

Kommentarer (0)

Permalink

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier

Vi vill väl alla barns bästa och ibland så kanske vi inte tänker på vad som kan vara farligt. Var vi ställer diskmedlet? Vad finns under diskbänken? Hur ser det ut i tvättstugan? I dusch- och toalettrummet, finns det farliga kemikalier där för mitt barn?

Då har Kemikalieinspektionen gjort en broschyr, som heter Kemikalier i barns vardag. Antingen så kan man gratis beställa via e-post kemi@cm.se med beställningsnummer 511 114 alternativt ladda denna pdf-fil; Kemikalier i barns vardag.

Jag vill också passa på att puffa för en ny webbsida hos Kemikalieinspektionen, Konsument. Här finns mycket information både vad det gäller Varor och kemiska produkter och Kemikalier.

Artiklar
Fria tankar
Opinion

Kommentarer (0)

Permalink