Det finns ingen medicin som hjälper

Följande publicerades i Alingsås Tidning 2006 11 01 som en faktaruta till artikeln om mig och min sjukdom.

 • SHR, sensorisk hyperreaktivitet, är ett relativt nytt begrepp. Det är först på senare tid som läkarna har kunnat ge diagnosen SHR. Vid SHR kan man anända capsaintest, inandning av ett ämne utvunnet ur spansk peppar.
 • Amerikanska forskare använder termen MCS, Multiple Chemical Sensitivity, vilket kan översättas till mångartad kemisk överkänslighet eller kemisk intolerans. MCS omfattar överkänslighet från flera organ. Det saknas dock ett test som kan påvisa att det handlar om MCS.
 • Personer med diagnosen SHR reagerar på väldigt låga doser av de ämnen de inte tål. Det kan vara lite olika för olika personer, men vanligt är att man reagerar på: parfymer, alla parfymerade produkter, olika kemikalier, blomdoft, cigarettrök, mögel, luftföroreningar, avgaser, kall luft och ansträngning.
 • De symptom den överkänsliga får liknar de vid astma och allergi och flera har felaktigt fått den diagnosen och behandlingen.
 • De symptom som kan uppkomma är: ögonirritation, som till exempel klåda och rodnad, näsirritation, till exempel nästäppa och snuva, halsirritation, till exempel heshet och klåda, tungt att andas, svårt att få luft, tryck i bröstet, värk och irritation i bröstet, hosta och slem.
  Dessutom får en del personer allmänna besvär som huvudvärk, yrsel, trötthet, nedstämdhet och svettningar.
 • Det finns ingen medicin som hjälper. Det enda man kan göra är att undvika det man vet att man inte tål.
 • Det är inte lukten i sig som framkallar besvären, utan den retning som ett doftande ämne eller kemikalie framkallar via det så kallade kemiska sinnet.
 • Många blir isolerade på grund av sjukdomen. Datorn och internet är ett fint hjälpmedel och kan till viss del komplettera – men aldrig fullt ut – vad upplevelser och möten i det verkliga livet ger i livskvalité.
 • Stora krav ställs på omgivningen, nära och kära och arbetskamrater, att de är totalt doftfria. För den överkänslige kan även en svag doft av tvättmedel eller annat som sitter kvar i kläder eller hår eller på huden ge symptom.
 • Överkänsligheten går att testa. Detta sker genom att man inandas capsain, som är den heta ingridiensen i spansk peppar. Då kan man mäta hostintensiteten och på så sätt få ett mått på överkänsligheten.

Curt MagnussonSkrivet av och återgivet med tillstånd av
CURT MAGNUSSON
Alingsås Tidning
0322 – 67 00 57
curt.magnusson@alingtid.se