Diskriminerad?

Har tänkt på en sak och ifrågasätter om inte jag är diskriminerad?

Jag måste dra mig undan mänskligheten för att kunna klara av vardagen så gott det går. Jag kan helt enkelt inte vara med i någon gemenskap utan har ett utanförskap från samhället och detta kostar på.

Håller ni med mig?

Offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla, oavsett känslighet eller handikapp. Agenda 22 är ett dokument som FN:s generalförsamling skrev under 1993 och som Sverige har antagit.

Där står det att samhället ska göras tillgängligt för alla medborgare.

Är inte detta något för DO att agera på?

Diskrimineringsombudsmannen: www.do.se