Frågor och svar från Västra Götalandsregionen och handikappkommittén

Jag ställde en fråga till Västra Götalandsregionens handikappkommitté på hösten 2005 och fick svar strax därefter.
Snart kommer jag att ställa samma fråga, för nu blir det väl en politiker från Alliansen som har förmånen att svara.

Fråga – vad görs för oss osynligt handikappade?

Jag undrar vad som görs för oss osynligt handikappade? Vi behöver få hjälp till hjälpmedel för att kunna vistas utanför våra hem och för att kunna deltaga i samhället. Hur tänker Ni göra för oss? Det tycks inte hjälpa att agera och propagera om man är ensam. Hjälpmedel tycks var ett medel för synligt handikappade.

Ingvor

Svaret jag fick då lyder som följer:

Hej Ingvor,

Visionen om Det goda livet i Västra Götaland innehåller fyra generella perspektiv och fem fokusområden. Ett av de gemensamma perspektiven är Den gemensamma regionen där det fastlås att resurser hos varje människa ska tas tillvara oavsett kön, ursprung, funktionshinder eller sexuell läggning.

Detta innebär att vi måste arbeta aktivt med att öka tillgängligheten för människor med olika funktionshinder och därigenom ge möjlighet till delaktighet. Regionens handikappkommitté har mycket tydligt framfört detta under arbetet med att ta fram visionen för Västra Götaland. Det handlar om att ge möjligheter till att åka kollektivtrafik, ta sig in i och vistas i byggnader, ta del av och delta i kulturlivet, ha möjlighet till utbildning m.m.

Men det handlar också om stöd och insatser från hälso- och sjukvården i form av bl.a. hjälpmedel.

Vi kommer att fortsätta regionens arbete för att öka möjligheten till delaktighet för människor med olika funktionshinder. Här ser vi samarbetet med kommunerna och andra parter, bl.a. handikapprörelsen, som mycket viktig.

Lena Jansson (s), ordförande i handikappkommittén