Vad är funktionshinder?

Det är inte din funktionsnedsättning som avgör om du har ett handikapp. Det är brister i miljön som skapar handikapp.

Skillnaden mellan en sjukdom och en funktionsnedsättning är att sjukdomen vanligen är övergående, medan en funktionsnedsättning ofta innebär livslånga nedsättningar av fysiska och psykiska funktioner.

Läs mer i Vårdguiden.