Efter rökförbudet – doftförbudet

Nytt förslag: Parfymförbud för kommunanställda

Starka parfymer kan framkalla astmaanfall och allergiska reaktioner hos känsliga personer.
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta föreslår att de kommunanställda ska sluta använda parfymerade produkter.

Läs mer i artikeln i Aftonbladet, som publicerades 2006-03-21.