Frihet är något …

”Frihet är något mycket angenämt, men inte när den ska betalas med ensamhet”.

Betrand Russel