Det är lättare …

”Det är lättare att lida i tysthet om andra vet om det”.

Okänd