Västra Götalandsregionens handikappolitik

Regionens handikappolitik utgår från ett helhetsperspektiv. Målsättningen är full delaktighet och jämlikhet, vilket innebär att kvinnor och män med funktionshinder i likhet med andra har lika möjligheter till arbete/-sysselsättning, att delta i kulturliv, åka med kollektivtrafiken, ha möjlighet till rekreation och utöva idrott, ha ekonomisk och social trygghet, ha socialt umgänge och personlig integritet samt kunna utöva sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter.

Västra Götalandsregionens webbplats

Stillsamt undrar jag för vilka personer med funktionshinder detta skall vara möjligt…

Min sjukdom, mitt handikapp, mitt funktionshinder, gör det svårt, för att inte säga omöjligt, för mig att göra egentligen någonting av ovanstående.