Kerstin Hejdenbergs minnesfond

Kerstin HejdenbergKerstin Hejdenbergs engagemang inom allergifrågor började på 1970-talet i samband med att hennes eget barn utvecklat allergisjukdom. Hon gick då med i astma- och allergiföreningen i Göteborg och blev sedan snabbt invald i styrelsen för Riksförbundet mot Astma och Allergis (RmA) föräldragrupp, där hon senare kom att bli dess ordförande.

Kerstin arbetade aktivt för lägerverksamhet för allergiska och astmasjuka barn, och var lägerledare på Majblommans läger på Galtarö i Bohuslän, en plats där många av Sveriges astma- och allergisjuka barn och ungdomar fått tillbringa fina sommarveckor.

Kerstin medverkade under 1980-talet i Socialstyrelsens barnallergiutredning för att senare ingå i den statliga allergiutredningen. Final på detta utredningsarbete var Röda Fjäderinsamlingen 1989, som Lions och RmA tillsammans organiserade, där Kerstin var en av de drivande krafterna. Insamlingen gav drygt 60 miljoner till forskning kring astma och allergi.
Kerstin kom då att sitta i Astma- och Allergiförbundets (AAF) fondstyrelse som skulle förvalta och dela ut de insamlade pengarna.

Under tiden 1990 till 1996 var Kerstin Hejdenberg ordförande för AAF. Hon satt i styrelsen för European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations (EFA) åren 1992 och 1993, och var president för EFA från 1995 fram till sin död i november 2000.

Astma- och Allergiförbundets forskningsfond förvaltar medel som insamlats till minne av Kerstin Hejdenberg. Ett stipendie på 40 000 kronor delas ut från fonden, och är tänkt som en uppmuntran till en förtjänt doktorand inom barnallergologi. Pengarna kan således användas helt efter eget tycke, exempelvis en resa, inköp eller annat, och stipendiet går direkt till stipendiaten och inte via institutionen.

I år delades stipendiet ut till Linus Andersson, doktorand vid institutionen för psykologi, Umeå universitet, med följande motivering från juryn, bestående av Inger Rådö, Göran Wennergren och Robert Hejdenberg

Samtidigt som kunskaperna om astma och allergi ökar, såväl inom vetenskapen som i samhället, upptäcks nya relaterade problemområden som tidigare inte uppmärksammats i större omfattning. Ett av dessa är kemisk överkänslighet. Den kännetecknas av att den drabbade upplever många ospecifika allergi- och astmaliknande symtom efter exponering av dofter och luftburna kemikalier. Till skillnad från astma verkar det inte vara en immunologisk reaktion som orsakar problemen och fram till nu har det inte funnits något tillförlitligt diagnosverktyg. En forskargrupp i Sverige arbetar för närvarande med ett lovande diagnosinstrument för sensorisk hyperreaktivitet (SHR). Stora populationsstudier har gjorts för att undersöka hur utbredd SHR-problematiken är bland vuxna. Den första rapporterade studien bland barn och unga har gjorts av Linus Andersson, doktorand vid Umeå Universitet. Han har undersökt 326 ungdomar i åldrarna 13-19 år avseende upplevelser av kemikalier i deras omgivning. Kemisk överkänslighet besvärar en stor del av befolkningen. Det är en åkomma som inte uppmärksammats i någon större utsträckning. Kunskaperna om omfattning, orsaksmekanismer, diagnos och behandling är bristfälliga. Behovet av kunskap inom området är angeläget och stort. I synnerhet gäller det barn och ungdomar. Det är angeläget att uppmuntra en lovande doktorand att fortsätta att forska inom detta område.

Doktorand Linus Andersson kommenterar själv stipendiet

Linus Andersson”Att tilldelas Kerstin Hejdenbergs stipendium är värmande och sporrande för mig som doktorand. Det innebär en antydan att forskningsskutan håller rätt kurs, och att det jag gör uppskattas av andra än mig själv. Med pengarna ska jag ut i världen och göra mig ett namn, genom att tala om sensorisk hyperreaktivitet – vilka som drabbas och kanske tillslut vad man ska göra åt det.”

Vill du hedra Kerstin går det bra att sätta in pengar på Kerstin Hejdenbergs minnesfond på bankgiro 5583-7108.

1994 bytte Riksförbundet mot Astma-Allergi namn till Astma- och Allergiförbundet.