Bredbandet som aldrig kommer

Den telestation som jag är ansluten till har naturligtvis inte varit prioriterad vid den hejdlösa våg av bredbandsutbyggnad som svept över landet de senaste åren.

Så har då kommunen beslutat att finansiera, med hjälp av statliga bidrag, en utbyggnad till alla kommuninvånare. För att ansluta telestationen i vår oländliga bygd har en lösning med radiolänkteknik föreslagits. Så långt allt väl. Kommunens mål har varit att hela utbyggnaden skall vara klar vid kommande årsskifte, 2006/2007.

Idag fick jag reda på att något yttrande inte inkommit från Försvaret, varför Miljönämnden inte kan godkänna byggnadslov för den mast som behövs.

Detta kommer att försena anslutningen

Så det blir väl till att sitta med min tröstlösa modemuppkoppling, som sällan fungerar som sig bör, ännu ett tag.