Hjälpmedlet Telex Daisyspelare för talböcker

Telex ezDaisy - Spelare för talböcker i DAISY-formatDå jag får hem talböcker genom bibliotekariens försorg luktar dessa parfym, men jag kan genast stoppa cd-skivan i min Daisyspelare och lyssna och jag kan även redigera hur jag vill lyssna. Daisyspelaren är bärbar, vilket är skönt för då behöver jag inte bara vara på någon särskild plats för att lyssna på talböckerna.

Talböcker ligger på speciella cd-skivor, som är speciellt framtagna för funktionshindrade, och skall inte förväxlas med kommerciella ljudböcker.

Så här skriver Talboks- och Punktskriftsbiblioteket om talbok kontra ljudbok

Talbok eller ljudbok?
Skillnaden mellan talböcker och ljudböcker är juridisk:
Talböcker produceras med stöd av 17 § upphovsrättslagen och kan bara göras av bibliotek och organisationer som har regeringens tillstånd. Bibliotek kan köpa eller låna in talböcker för utlån till personer med läshandikapp.
Även personer med läshandikapp kan köpa talböcker.
Läs mer om talboksköp och om 17 § upphovsrättslagen

Ljudböcker är en kommersiell produkt som följer vanliga upphovsrättslagar. Var och en kan köpa ljudböcker i handeln. Ljudböcker görs oftast inte i DAISY-format.

Läs mer om talböcker och läshandikappTalboks- och punktskriftsbiblioteket.