Kemisk överkänslighet

Kemisk överkänslighet, eller kemisk intolerans, är en kronisk sjukdom med både fysiska och psykiska symptom efter utsättning av dofter från vardagen. Sjukdomens internationella namn är Multiple Chemical Sensitivity (MCS), vilket översatt betyder mångartad kemisk överkänslighet.

Kemisk överkänslighet är inte likställt med parfymallergi, som är kontaktallergi. Kontaktallergi uppstår när en allergisk person utsätts för en allergen på sin hud. Vid kemisk överkänslighet kommer reaktionen när patienten blott befinner sig i närheten av något som doftar parfym eller annan markant doft.

De kriterier för sjukdomen som definierades i USA 1999 är

 • Reproducerbara symptom vid upprepad exponering mot kemisk påverkan
 • Tillståndet är kroniskt
 • Påverkan i låga doser resulterar i manifestation av symptom
 • Symptomen försvinner när den kemiska substansen tas bort
 • Reaktioner vid utsättning för många olika, icke besläktade, kemikalier
 • Symptomen skall involvera flera organsystem

MCS kan utvecklas antingen genom kraftig, kortvarig påverkan av kemikalier, en sorts akut förgiftning, eller genom långvarig utsättning för låga doser av kemikalier.

Vanliga symptom är trötthet, illamående, irritation, huvudvärk och migrän, hjärtklappning, tryck över bröstet, andningsbesvär och slembildning.

Vad patienter med MCS inte tål varierar, men ämnen som är kända för att utlösa kemisk intolerans är

 • Parfymer; tvål, rakvatten, tvättmedel, rengöringsprodukter, nagellack
 • Tobaksrök; rök från cigaretter, cigariller, cigarrer eller pipa
 • Avgaser från fossila bränslen; diesel, bensin
 • Terpener; flyktiga doftämnen i växter
 • Formaldehyd; målarfärg, fernissa, plast, skumisolering med mera