Danska miljöministern önskar kemisk gåta vetenskapligt belyst

Den danska miljöministern Connie HedegaardUpp till 50 000 danskar känner sig allvarligt störda och irriterade av kemikalier men läkarna kan inte hitta något fel med patienerna. Nu vill den danska miljöministern kasta ett vetenskapligt ljus över frågan.

Andningssvårgheter, bronkobstruktion, bröstsmärtor, huvudvärk, yrsel och muskelsmärtor. Symptomen kan ha många orsaker, men i några fall får läkarna inte fram något. De kan inte mäta något, de kan inte ställa diagnos, så de får gå hem med sina av läkarvetenskapen oförklarliga symptom.

Patienterna lider av en sjukdom som inte finns i Världshälsoorganisationens (WHO) register. De sitter på ett fenomen, de befinner sig i ett tillstånd. De använder ett gåtfullt begrepp, MCS, Multiple Chemical Sensitivity, mångartat kemisk överkänslighet eller doft- och kemikalieöverkänslighet.

I över 25 stater i USA är dock sjukdomen erkänd som svårt invalidiserande, vilket innebär att ens arbetsförmåga är nedsatt minst 50%.

Det är individuellt vad man tål, när man har MCS. Några är så starkt invalidiserade att de måste uppehålla sig i en skyddad miljö och inte kan lämna sitt hem eller uppehålla sig var det är andra människor, d.v.s. åka buss, gå i butiker, till konsert, på biografen, på teater, på restaurang o.s.v.

Patienterna upplever själva att vissa kemikalier utlöser eller förvärrar deras symtom och de vittnar om bättre hälsa när de kan undvika kemikalierna.

Många menar att MCS kan bero på amalgam- och tungmetallförgiftning, intagning av medicin och/eller att mödrar till barn med MCS har intagit medicin eller har varit utsatta för andra skadliga kemiska ämne under sin graviditet. Forskning har visat, att barn från fosterstadiet och under uppväxten är speciellt utsatta för kemisk förorening.

Center i Gentofte

Begreppet har nu fått ett eget center på Gentofte sjukhus i Danmark. Det är världens första i sitt slag. Den danska miljöministern Connie Hedegaard ser centret som ett led i kampen för att utöka vårt vetande om de många tusen kemikalier som vi omger oss med varje dag.

Centret i Gentofte är en signal om att vi tar deras problem på allvar. Vi vill inte bara avvisa problemet med att säga, att folk är känsliga eller hysteriska. Med centret vill vi skaffa oss nytt vetande om ett problem, som besvärar många människor varje dag.” säger miljöminister Connie Hedegaard.

Ett team bestående av forskare och läkare skall de kommande tre åren arbeta samman för att finna möjliga orsaker till MCS.

Läs artikeln i Tidningen Berlingske.
Det danska miljöministeriets har en webbplats om MCS, eller kemikalie- og duftoverfølsomhed som det kallas på danska.
Den danska miljöministern Connie Hedegaards tal om centret i Gentofte.