Inandningstest med capsaicin för att diagnosticera doftöverkänslighet

Leg sjuksköterska Ewa Ternesten-HasséusEwa Ternesten-Hasséus skrev sin avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för lungmedicin och allergologi, och disputerade 2005. Titeln på avhandlingen är ”Airway sensitivity to chemical and scents. Symptoms, trigger factors and the capsaicin inhalation test”.

Överkänslighet för dofter och kemikalier skapar problem för många människor, och även om undersökningar på området är få till antalet, så rapporterar de att mellan 15 och 30 procent av befolkningen är drabbad. Luftvägsbesvär utlösta av dofter och kemikalier kan orsakas av överkänslighet i de sensoriska nerverna i de övre och nedre luftvägarna. Det är alltså inte luktsinnet som reagerar utan det kemiska sinnet, samma sinne som reagerar när man skär lök eller luktar på ammoniak.

Vanliga symptom vid doftöverkänslighet är andningssvårigheter, tryck över bröstet, hosta och slembildning. Ewa Ternesten-Hasséus avhandlingsarbete visar att symptomen kan kvarstå under många år. Utlösande faktorer kan vara cigarettrök, parfymdoft, avgaser och lösningsmedel, men även fysisk ansträngning och kyla kan ge symptom. Besvären liknar de som astma- och allergipatienter har, dock utan att de vanliga diagosticeringsmetoderna för astma- och allergi, som spirometri, metakolin– och histamintest, ger positiva utslag.

Genom att patienter får andas in små mängder capsaicin, det ämne i chilipeppar som ger dess heta och pikanta smak, kan man mäta känsligheten i de sensoriska nerverna i luftvägarna. Ewa Ternesten-Hasséus har studerat symtom, utlösande faktorer och känsligheten för inandat capsaicin hos patienter med doftöverkänslighet. Resultaten visar att doftöverkänsliga patienter får mer hosta och andra luftvägssymtom av inandat capsaicin än friska kontrollpersoner. Det är de sensoriska nerverna i luftvägarna som överreagerar vid provokationstestet, doftöverkänsliga patienter med ökad känslighet för capsaicin har vad som kallas sensorisk hyperreaktivitet.

En viktig slutsats i Ewa Ternesten-Hasséus avhandling är att sensorisk hyperreaktivitet är ett kroniskt tillstånd, med bestående ökad känslighet för inandat capsaicin. Tillståndet är för många patienter socialt handikappande och det påverkar det dagliga livet negativt i flera avseende. Capsaicintestet kan användas för att diagnostisera patienter med doftöverkänslighet även om det i dagsläget inte finns någon behandling för besvären.

Ewa Ternesten-Hasséus handledare var docent Eva Millqvist och professor Olle Löwhagen.