Genom att försöka …

Genom att försöka med det ”omöjliga” når man högsta graden av det möjliga.

August Strindberg