Levnadsvillkor

Ett viktigt underlag för allt arbete är att ha en god kunskap om målgrupper och deras levnadsvillkor.

En sådan kunskap ger förbättrade möjligheter till politiska beslut om vilka prioriteringar som behöver göras och vilka strategier som ska väljas. Genom att jämföra villkor och förhållanden för personer med funktionshinder med motsvarande villkor hos befolkningen i övrigt kan skillnader och likheter tydliggöras. Grundläggande goda levnadsvillkor är ett medel för gott liv. De ger möjligheter för den enskilde att kunna välja det liv hon vill ha.