Hur påverkas levnadsvillkoren av de sociala relationerna?

De sociala relationerna till andra är fundamentala för människan. Många människor med mitt funktionshinder lever i en utsatthet som försvårar möjligheten till goda sociala relationer.

Omgivningens bemötande och attityder och svårigheter att upprätthålla kontakter och relationer med andra kan medföra passivitet och ensamhet som inte är självvald. Hälsa och psykiskt välbefinnande påverkas. Omvänt kan goda relationer ge kraft och möjligheter till ett aktivt och stimulerande liv.