En väloljad trut …

En väloljad trut får tala till slut,
men har oftast inget att säga.
Okänd