Medborgerliga rättigheter

Bengt Lindqvist, FNs speciella rapportör i handikappsfrågorFNs speciella rapportör i handikappfrågor, Bengt Lindqvist, tidigare biträdande socialminister och familje- och handikappsminister, menar att det i Sverige sker kränkningar av funktionshindrade personers rättigheter.

Det sker på klassiska områden som delaktighet i viktiga samhällsfunktioner. När samhället inte är tillgängligt för alla leder det till utestängning och diskrimineringar där den enskildes mänskliga rättigheter kränks.

Modern handikappolitik handlar om att den enskilde vill leva ett normalt liv”. Sverige är långt fram i utvecklingen jämfört med övriga världen, men trots det har även vi långt kvar, menar han.