Leva med överkänslighet – distanskurser på Åsa folkhögskola

Kursbeskrivningen för första delen av Leva med överkänslighet

En kurs för dig som är doftöverkänslig och lever med överkänslighet i luftrören eller på annat sätt besväras av dofter och kemikalier i din omgivning.
Kursens upplägg: Vi samtalar på nätet utifrån egna eller närståendes erfarenheter av doftöverkänslighet. Tillgänglig forskning och relevant kunskap diskuteras i samtalsform. Vad innebär det att leva med doftöverkänslighet? Hur reagerar omgivningen? Vad säger forskningen? Vad kan vi göra? Kursen är öppen för alla över 18 år. Du behöver tillgång till en dator med Internetuppkoppling. Kurserna bedrivs helt på distans, utan fysiska möten.

Kursen går under 14 veckor, och nästa kurstillfälle börjar den 5:e februari 2007 och avslutas den 13:e maj samma år. Studietakten är ca 5 timmar i veckan (15% av heltid).

Den andra delen bygger på första och beskrivs såhär

För dig som genomgått Leva med överkänslighet och vill vara med och bygga upp ett nationellt nätverk för doftöverkänsliga. Ca 5 arbetstimmar per vecka
Kursens upplägg: Vi bygger tillsammans ett nationellt nätverk för Doft- och kemikalieöverkänsliga med syfte att sprida information och kunskap i samhället. Vi ger varandra stöd i vardagen och tar tillvara våra gemensamma resurser. Medicinsk sakkunskap får vi i en Fråga doktorn-konferens där professor Olle Löwhagen på Sahlgrenska sjukhuset svarar på våra frågor.

Kurserna ges av Nätbildarna och Åsa folkhögskola i samarbete.

Jag kan varmt rekommendera alla med doftöverkänslighet att gå kurserna, och eftersom utbildningen sker på distans riskerar man aldrig att utsättas för sånt som gör en sjuk.