Doftöverkänslighet – är det alltid astma?

Det är inte så märkvärdigt att vara doftöverkänslig. Man får väl stå ut lite grann.

Så säger många, men det håller inte docent Eva Millqvist med om. Eva Millqvist på allergisektionen på Sahlgrenska i Göteborg forskar mycket kring sensorisk hyperreaktivitet, doftöverkänslighet.

Det handlar om överkänslighet mot starka dofter i vår miljö. Det handlar inte direkt om astma, men om astma- och allergiliknande besvär, förklarar hon.

Personer med doftöverkänslighet har ett socialt handikapp som är ett hinder i vardagen, både på arbetet och hemma. Typiska symptom i de nedre luftvägarna är tung andning, tryck och smärta i bröstet och hosta. I de övre luftvägarna liknar besvären de hos allergikern; nästäppa, hösnuva, halsirritation, heshet och ögonirritation. Ofta har patienten även allmäna besvär såsom huvudvärk, yrsel och matthet.

Det som utlöser överkänsligheten är kemikalier som rengöringsmedel, rök, avgaser och parfymdoft, men även naturliga dofter från exempelvis blommor. Som lök på laxen kan kyla och ansträngning göra ont värre.

På allergimottagningen på Sahlgrenska diagnosticeras patienter med besvär i de nedre luftvägarna. Den största gruppen är de som får diagnosen allergisk astma, 33 procent, därefter kommer de med sensorisk hyperreaktivitet eller med någon form av astmaliknande besvär, 18 procent.

För att diagnosticera patienter med sensorisk hyperreaktivitet, förkortat SHR, har det forskarlag där Eva Millqvist ingår utvecklat ett inhalationstest med capsaicin, där patienten andas in rent capsaicin i salinlösning. Patienter med SHR reagerar med kraftig hosta i jämförelse med en frisk kontrollgrupp. Även i jämförelse med patienter med astma reagerar SHR-patienter kraftigare.

Vi som inte är doftöverkänsliga måste visa mer hänsyn och inte bara vifta bort det som pjosk. Idag finns ingen specifik behandling mot doftöverkänslighet, utan det behövs information, kunskap och fortsatt forskning, som jag hoppas kan leda fram till något mer specifikt som hjälper, säger Eva Millqvist.