Lämna ett brev till sjukvårdspersonalen inför ditt besök så underlättar du för alla

Brev till sjukvårdenNär man skall till undersökning eller behandling hos specialist, sjukhus, vårdcentral eller annan vårdinrättning kan det vara god idé att på förhand skicka ett brev. I brevet informerar man om sin överkänslighet för dofter och sina behov, samtidigt som man anmodar personalen att ta hänsyn. Genom att man anger vad som orsakar besvären, samt vilka symptomen är kan vårdpersonalen i förväg få en uppfattning om vilka åtgärder och förberedelser som eventuellt behövs.

Jag har själv goda erfarenheter av detta. Med fördel skickas brevet i god tid inför ditt besök så att personalen ges tid att förbereda sig.

Du är välkommen att använda brevmallen ovan. Ladda hem, skriv ut, fyll i och skicka till den vårdinrättning du skall besöka.