Att vara eller inte vara …

AndningsmaskModemuppkoppling, i synnerhet min, är en chansning varje gång. När helst jag vill göra något bra och roligt, t ex skicka iväg digitalbilder till en kompis eller ladda ner något program, eller något så enkelt som att göra en sökning på nätet, då kan man ge sig sjutton på att anslutningen blundar. Jag blir till och med nedkopplad! Då blir jag mycket frustrerad och känner mig så åsidosatt eftersom detta med internet är min resa i världen. Jag vill och hoppas på att bredbandet, som skulle vara klart årsskiftet 06/07, inte dröjer alltför länge utan att jag åtminstone kan börja få hoppas. Hoppet är ju det sista som lämnar människan, förutom hörseln har jag hört.