Reagerar du på starka lukter?

Många människor får allergiliknande symptom när de kommer i kontakt med starka lukter eller rök. Röda kliande ögon, tät eller rinnande näsa, nysattacker och andningssvårigheter kan bli resultatet.

Det kallas ibland för ”parfymallergi” eller allergi mot cigarettrök, men det är sällan det är tal om riktig allergi. Det är mer aktuellt att tala om överkänslighet. Astma och allergier ökar stort i vårt samhälle. Aldrig förr har det skrivits så mycket om dessa sjukdomar, och aldrig har allergitemat blivit så uppmärksammat som idag. All uppmärksamhet har naturligtvis inneburit att många sitter inne med mer kunskap om astma och allergi än tidigare, men fokuseringen har också lett till att många symptom, som har helt andra orsaker än allergier, tolkas som allergi.

Jag är så allergisk mot cigarettrök” hör man ibland av människor som menar att de får hosta och andningsbesvär när de utsätts för rök. I strikt medicinsk mening rör det sig inte om allergi. Det handlar om en överkänslighet mot rök och att slemhinnorna är hyperreaktiva. Man kan vara överkänslig utan att immunförsvaret reagerar allergiskt.

Vad är hyperreaktivitet?
Om en person reagerar onormalt kraftigt på en liten mängd luftburna partiklar, exempelvis rök, damm, matos eller parfym, eller har en reaktion på en onormalt liten mängd av desamma, säger man att vederbörande är hyperreaktiv. Hyperreaktiv skall absolut inte förväxlas med hyperaktiv som är en diagnos inom psykiatrin.

Det som förenar patienter med allergi och patienter med överkänslighet är att i båda fallen är slemhinnorna hyperreaktiva. Det betyder att slemhinnorna reagerar onormalt kraftigt på små doser av det som utlöser reaktionen. Till skillnad från allergi behöver inte immunförsvaret vara inblandat när man pratar om hyperreaktiva reaktioner.