Allt går att sälja med mördande reklam!

Om sanningen skall fram; eftersom jag inte dog så var väl inte reklamen direkt mördande, men närapå. Å andra sidan fick de inte sålt någonting heller.

Det började i slutet av november med ett direktreklamutskick från Fleur De Santé. Bland de glättade och kulörta reklambladen låg en starkt parfymerad tvål, vilket naturligtvis orsakade enorma obehag och besvär för mig, jag med min doftöverkänslighet och allt.

När dammet lagt sig satte jag mig och omvandlade min reklamilska till brevform. Ett till Läkemedelsverket och ett till Fleur De Santé. I slutet av förra veckan fick jag så ett svar från Läkemedelsverket.

Gunnar Guzikowski, kemist vid Läkemedelsverkets enhet för kosmetiska och hygieniska produkter skriver som följer

Starkt doftande direktreklam

Tack för Ditt brev den 23 november 2006, med anmälan mot starkt doftande direktreklam. Med anledning av det vill Läkemedelsverket meddela följande.

Läkemedelsverket beklagar det inträffade och hoppas att Du inte har bestående problem efter händelsen. Läkemedelsverket har inte kontaktats om liknande händelser tidigare och vi antar därför att det inträffade är ovanligt.

Det finns inget i reglerna för kosmetiska och hygieniska produkter som hindrar företag från att göra reklamutskick av detta slag. Du bör vända dig direkt till företaget med ditt klagomål så får företaget ta ställning till vilka åtgärder som är nödvändiga för att undvika problem av detta slag.

Reglerna för kosmetika och hygienprodukter är ett så kallat totalharmoniserat område inom EU, så allt regelarbete sker i praktiken på EU-nivå. Det kan i sammanhanget nämnas parfymallergi är ett prioriterat område i detta regelarbete. För några år sedan förbjöds inom EU ett trettiotal av de mest allergena parfymämnena och därför har ytterligare doftingredienser satts upp på förbudslistan. År 2004 infördes dessutom en regel om att 26 andra allergena parfymämnen måste deklareras i märkningen om de finns med i en produkt. På det sättet kan en konsument undvika produkter med parfymämnen som personen vet sig vara allergisk emot.

Avslutningsvis vill Läkemedelsverket åter tacka för att vi informerats om det inträffade. Vi kommer fortsättningsvis att vara observanta på om ytterligare händelser av detta slag rapporteras.

Fortfarande väntar jag på svar från Fleur De Santé, men frågan är väl om jag vågar öppna något från dem…