Min allra vackraste dikt

Om jag såg en sådan klokhet och värdighet
hos en människa som hos min katt
skulle jag tro och hoppas.

Om jag mötte en sådan lojalitet
hos en människa som hos min hund
skulle jag inte misströsta.

Om jag vore i stånd till sådan osjälvisk kärlek
till en människa som ett av dessa djur
skulle jag vara god.