Alla kloka tankar …

Alla kloka tankar har redan tänkts tusentals gånger,
men för att göra dem till vår verkliga egendom
måste vi noggrant tänka dem om igen,
tills de slår fasta rötter i vår egen erfarenhet.
Okänd