Bredbandet

Bredband i Vårgårda kommun

Till resterande telestation Ljurhalla krävs det byggnadslov för uppsättande av mast. Miljönämnden beviljade byggnadslov den 20 februari 2007 och färdigställandet kommer nu att ske under våren. Vi återkommer när utbyggnaden av stationen är klar.

Skall man säga: ÄNTELIGEN?
Jaha, det gäller att bo på det rätta stället i Vårgårda kommun.