Skolan är också en arbetsplats

Alla människor är lika mycket värda. Människor kan inte sorteras upp i handikappade och ej handikappade, normala och onormala. I första hand är det omständigheterna runt människan som ska förändras när det uppstår problem – inte människan själv.

Alla människor bör ha samma grundläggande rättigheter i förhållande till sina medmänniskor och samhället i sin helhet. Många gånger leder ett funktionshinder som allergi/överkänslighet till ett handikapp. Allergi och annan överkänslighet har blivit en av vår tids stora folksjukdomar. Idag är fyra av tio skolbarn allergiska/överkänsliga och 8-9 procent av eleverna i grundskolan har astma. För dem är en hälsosam miljö särskilt viktig.

De, som har allergi/överkänslighet, deras rättigheter och möjligheter i samhället begränsas ofta av starka dofter, tobaksrök, pälsdjur eller olämpliga växter. Och de måste garanteras full tillgänglighet i samhället. Samhället måste anpassas till den funktionshindrade – inte tvärt om. Alla offentliga miljöer och verksamheter måste bli tillgängliga också för allergiker.

Enligt gällande lagstiftning ska våra offentliga miljöer vara sådana att olägenheter för hälsan inte uppstår.