Sensorisk hyperreaktivitet – en förklaringsmodell för luftvägsbesvär utlösta av kemiska ämnen

Docent Eva Millqvist på Allergisektionen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har beviljats anslag ur Hjärt-Lungfonden för forskning om sensorisk hyperreaktivitet, för åren 2007 och 2008, på totalt 500 000 kronor.

Projekttiteln lyder Sensorisk hyperreaktivitet – en förklaringsmodell för luftvägsbesvär utlösta av kemiska ämnen.