Uppmaning!

Låt oss samla 1 000 000 namn mot diskriminering. Inför sitt 10-årsjubileum har European Disability Forum, EDF, tagit fram en deklaration och startat en namninsamlingkampanj för att samla in 1 000 000 namnunderskrifter för ett direktiv som bekämpar alla former av diskriminering.

Skriv under på kampanjens hemsida direkt.