Skydda ditt barn – solskyddsmedel

För ett tag sedan fanns det i nästan varje dagstidning en utvärdering vad gäller kemikalier i solskyddsmedel. Jag vill lägga in lite av detta här på min doftfria sida. Man bör noga överväga vad för sorts solskyddsmedel man vill använda, och då framför allt till sitt barn, och noggrannt läsa på innehållsförteckningen.

Utdrag ur DN 9 juni 2007

Kemikalier i solskyddsmedel

• Fysikaliskt solskyddsfilter lägger sig på hudytan och reflekterar solens strålar. Filtret består av små partiklar av zinkoxid och/eller titandioxid som inte är allergiframkallande.

• Det kemiska solskyddsfiltret tränger in i huden och absorberar solljuset i huden. Kemikalierna utsöndras med urin och bröstmjölk. Vissa kemikalier i det kemiska filtret kan ge upphov till allergisk reaktion.

• En kombination av fysikaliskt och kemiskt filter håller nere koncentrationen i det kemikaliska filtret.

• Enligt analysen innehåller de undersökta solskyddsmedlen tillsammans cirka 150 olika kemikalier, varav ett 20-tal tros kunna orsaka allergi, kontakteksem eller överkänslighet.

• Exempel på kemikalier i solskyddsmedel:

Butylhydroxitoluen. Antioxidationsmedel. Kan framkalla allergi, särskilt hudirritation runt munnen.

Butylparaben. Konserveringsmedel. Kan orsaka kontaktallergi, i synnerhet vid kontakt med skadad hud.

Butylfenyl methylpropional. Parfymämne. Kan orsaka överkänslighetsreaktioner på huden.

Cinnamyl alkohol. Parfymämne. Kan orsaka överkänslighetsreaktioner med allergiskt kontakteksem som följd.

Citronellol. Parfymämne. Kan orsaka överkänslighetsreaktioner med allergiska reaktioner som följd.

Citral. Parfymämne. Kan orsaka överkänslighetsreaktioner med allergiskt kontakteksem som följd.

Cl 19140/yellow 5. Färgämne. Kan framkalla allergi, särskilt hudirritation runt munnen.

Cyklomethikon. Mjukgöringsmedel. Är klassificerat som reproduktionstoxisk kategori 3, ”möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga”.

Geraniol. Parfymämne. Kan verka irriterande på huden och ge allergi vid hudkontakt.

Hexylcinnamal. Parfymämne. Kan verka sensibiliserande på huden och kan orsaka kontaktallergi.

Hydroxyisohexyl 3-Cyklohexene Karboxaldehyde. Parfymämne. Kan ge överkänslighetsreaktioner med kontaktallergi som följd.

Lanolin alkohol. Mjukgörande medel. Kan ge hudirritation och kontaktallergi.

Limonen. Kan vid direktkontakt med huden orsaka irritation och allergiska kontakteksem.

Parfym. Misstänks kunna orsaka överkänslighetsreaktioner och vara allergiframkallande.

Trietanolamine. pH-buffert i kosmetika. Allergiframkallande. Misstänks vara cancerframkallande.