Rökfritt och Starka dofter

Jag undrar hur många vårdinrättningar som har en policy vad gäller rökfritt och starka dofter? Hos Södra Älvsborgs sjukhus kan du läsa om detta. SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus, däri ingår Borås lasarett och Skene lasarett.

Borde det inte vara både rökfritt och fritt från starka dofter inom alla vårdinrättningar? Hur är det inom ditt landsting?