Folkhälsomål

”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.”

Jag vill gärna visa på Folkhälsoinstitutets hemsida och be er läsa mera. Det finns mycket att ta till sig där och för att påverka, skriv och berätta hur du har det i din vardag. Själv har jag skrivit och ifrågasattt hur det är inom vården och hur starka dofter påverkar mig negativt.

”Det övergripande målet avses nås genom insatser av myndigheter, landsting och kommuner m.fl. inom ett stort antal politikområden som har anknytning till elva målområden. Den nya sektorsövergripande folkhälsopolitiken omfattar alla väsentliga delar i orsakskedjan bakom hälsa respektive ohälsa.”

Š