Pressmeddelande

Har hittat ett pressmeddelande från den 17 augusti 2007 på regeringskansliets hemsida .

Fritt Val av hjälpmedel för personer med funktionshinder.

Nu är det hög tid att även personer med funktionshinder får ökad valfrihet.

Visserligen blir det försöksverksamhet till en början, men jag har stor tillförsikt att det blir positivt besked för oss, som har stort behov av ett andningsskydd med kolfilter som hjälpmedel.Skall tillgängligheten gälla även för oss doftöverkänsliga, så måste något ske, för det är ju snart 2010. Då ska ju Sverige var tillgängligt för alla. Det har regering och riksdag bestämt.

” I projektet ingår också att bedöma om livskvalitén ökar för den enskilde, likaså användbarheten av hjälpmedel.”