Angående patientsäkerhet

Kopia av mitt mejl till Socialstyrelsen den 20 augusti 2007.

”Hej, jag undrar varför det fortfarande år 2007 doftar från parfym och tobak i vårdlokaler?
Det borde finnas en policy gällande att starka dofter och tobakslukt inte skulle få finnas inom vårdens lokaler.”

Jag vill ha hjälp av Socialstyrelsen att besluta om detta.
”Man ska inte som patient, besökare och anställd behöva utsättas för starka dofter som kan upplevas obehagliga, orsaka besvär eller försämrad hälsa.

Starka dofter kan orsaka besvär på olika sätt hos personer med astma, allergi och annan överkänslighet. Några exempel är parfym, blommor och rengöringsmedel.

Som patient, besökare eller anställd inom vården ska man inte heller behöva utsättas för tobaksrök mot sin vilja. Man ska inte heller behöva känna dofter från tobaksrök från bland annat kläder och hud, som kan upplevas obehagliga, orsaka allergier eller risker för en försämrad hälsa.”