Se Människan

Du är som Du är
Jag är som jag är
Vi har både
Likheter och olikheter

Det är bra att vara människa
Men det är inte lätt
Det finaste man kan bli
Är medmänniska
Se människan
Medmänniskan
Som om hon vore Du
Då vet Du vadDu skall göra

Det är bra att vara människa
Men det är nog så svårt
Och svårt att vara medmänniska
Se människan
Som om hon vore Du

Fråga henne vad hon vill
Först sedan vet Du
Vad Du skall göra
Och när tillfället är inne

Underbar dikt av Katarina Frankel.