Utdrag från Astma- och Allergiförbundets pressrelease


”Sex procent av befolkningen är överkänsliga mot dofter i olika former, till exempel parfym. Många med sådan överkänslighet kan inte vistas på sin arbetsplats på grund av bristande förståelse från arbetsledningens och arbetskamraternas sida.
En attitydförändring på arbetsplatsen som innebär att parfymdofter inte längre förekommer skulle innebära att sjukskrivningen kunde avbrytas.
Det finns många liknade exempel finns, där anpassning av arbetsmiljön skulle leda till en återgång i arbete.”

Läs mer av pressreleasen från Astma- och Allergiförbundet