Bygga nytt?

Vad du bör tänka på vid val av nytt hus.
Det är mycket man måste tänka på vid val av nytt hus;
* ligger det på rätt plats
* eldar många med ved
* fukt/mögel
* värme- och ventilationssystem
* luftomsättning
* välja rätt material

Läs mer på sidan Bygga hus och hos Astma- och Allergiförbundet.