november 2007

Tobaksfria veckan – v47

Temat för denna tobaksfria vecka är RÖKFRITT HEMMA.

Fortfarande utsätts fem procent av svenska barn för tobaksrök i hemmet. Det faktumet uppmärksammas under vecka 47, som är den årligt återkommande tobaksfria veckan.
För barnens del vet man att risken ökar för att få infektioner i luftvägar och öron, att astma kan utvecklas eller förvärras och att lungkapaciteten utvecklas på ett sämre sätt om de utsätts för passiv rök.

Läs gärna mer om tobak och dess skadeverkningar på Tobaksfakta.org

Debatt
Opinion

Kommentarer (0)

Permalink

Livets gång

Här kommer en dikt, som jag har haft inplastad i min plånbok i minst 30 år, och som jag nu vill att den kommer fler till del, så håll till godo!

När vi var unga och kära
var våra tillgångar små
och det mesta vi kunde begära
kunde vi inte få.
 

Men när vi blir gamla och svala
så får vi det ganska bra
och då har vi råd att betala
för vad vi inte vill ha.

Alf Henrikson  

 

 

Dikt

Kommentarer (0)

Permalink

Nu är vi på gång

Ännu en från vårt nätverk har yttrat sig i media under rubriken ”Vi luktar mer än vi tror”. – Hon ställer upp för att folk ska lära sig mer om hur det är att vara överkänslig mot dofter. Kanske kan de då också använda färre doftprodukter, åtminstone på allmänna platser. Om så vore fallet skulle tillvaron bli lite enklare för henne och alla andra som drabbats.
Läs mer om detta på barometern.se från den 7 november -07.

Jag vill gärna berätta att vi gör en stor ansträngning när vi utsätter oss för bl a media, då vi inte alltid blir bemötta på det sätt vi önskar. Journalister och fotografer brukar bedyra att de är oparfymerade fastän vi känner på långt håll att så inte är fallet. Det beror nog i de flesta fall på att de är lite okunniga vad lukter/dofter i grunden är för något.
Men visst är jag och mina doftöverkänsliga kamrater glada över att någon/några vill hjälpa till att föra fram vårt budskap.

Tack till er alla i efterhand!

Artiklar
Debatt
Opinion

Kommentarer (0)

Permalink