Livets gång

Här kommer en dikt, som jag har haft inplastad i min plånbok i minst 30 år, och som jag nu vill att den kommer fler till del, så håll till godo!

När vi var unga och kära
var våra tillgångar små
och det mesta vi kunde begära
kunde vi inte få.
 

Men när vi blir gamla och svala
så får vi det ganska bra
och då har vi råd att betala
för vad vi inte vill ha.

Alf Henrikson