Tobaksfria veckan – v47

Temat för denna tobaksfria vecka är RÖKFRITT HEMMA.

Fortfarande utsätts fem procent av svenska barn för tobaksrök i hemmet. Det faktumet uppmärksammas under vecka 47, som är den årligt återkommande tobaksfria veckan.
För barnens del vet man att risken ökar för att få infektioner i luftvägar och öron, att astma kan utvecklas eller förvärras och att lungkapaciteten utvecklas på ett sämre sätt om de utsätts för passiv rök.

Läs gärna mer om tobak och dess skadeverkningar på Tobaksfakta.org