Dagens sanning

Hemma är den plats där man vet
vad pyttipannan är gjord av
och hur gammal den är.