2008 – ett bra liv för oss doftöverkänsliga?

Önsketänkande!

Har fått mejl från flera vänner som beskriver sina upplevelser i jul- och nyårstid som erbarmliga. Hur vårdpersonal tar på sig parfymerad handkräm inför patienten, som kommit in med astmabesvär!!! Hur det har stått liljor i väntrum, visserligen privatpraktik, men ändå???
Jag undrar ofta varför kunskapen om hur dofter påverkar oss, som har överkänslighet, astma eller allergi aldrig riktigt kommer fram till vårdpersonal. De har väl glömt av varför de valda detta arbetsområde, eller? Det kanske inte ingår i vårdutbildningen, att man inte får ha smycken, klocka och parfymerade produkter på sig i arbetet? Vad vet jag. Men jag har för mig att när min äldsta dotter började sin utbildning så var det klara och bestämda regler som gällde vid patientkontakter.