Folkhälsogeografi – nya webbsidor

Människors omgivning och möjlighet till interaktion med andra människor och andra platser påverkar direkt och indirekt människors trivsel och välbefinnande.
Statens folkhälsoinstitutet lanserar nu nya Folkhälsoinstitutets webbsidor där du bl a kan läsa om platsen, rummet och hälsan.