Lotorpsmetoden går på export.

Nu ska Lotorpsmetoden hjälpa patienter i USA, Brasilien och Polen.
Många nya kliniker kommer till och det är extra roligt för patienterna, då många märker resultat efter redan 45 minuters behandling.

Läs mer om denna artikel i NORRKÖPINGS TIDNINGAR.