Var uppmärksam mot tvättservetter för barn!

Använd tvättservetter/våtservetter så lite som möjligt till barnen.
Vilka kemikalier innehåller dessa tvättservetter för barn och hur hälsofarliga är de?
Läs mer om detta på Göteborgs-Postens nätupplaga.