Miljöbilar

Hälsa, Miljö och Klimat, så lyder rubriken på en mycket intressant publikation från juli 2007 som jag har läst.
Den är skriven av Göran Petersson, professor i Kemisk Miljövetenskap, Kemi- och Bioteknik, Chalmers och jag vill delge fler att ta del av den. Därför lägger jag nu in länken här på min sida doftfria sida;Chalmers.