Stilla undran …

Hur går det med oss när vi behöver äldrevården? Finns det redan nu eller kommer det att finnas doftfria äldreboenden då? Måste jag endast vistas i mitt rum på detta äldreboende? Om jag kan vara kvar hemma, kan vårdpersonal komma in i mitt hem? Vet de vad det innebär att vara doftfri? Det går inte att ha varit på besök hos någon annan innan man kommer hem till exempelvis mig. Dofterna bär man med sig i kläderna, håret och på huden och dessa försvinner inte mellan de olika besöken.
Alla har vi inte någon nära anhörig som kan hjälpa oss eller föra vår talan när det är så dags! Vem/vilka tar åt sig av detta inlägg och som också kan åtgärda och ta beslut?
Detta var många frågor och jag har fått dem från några kära vänner som själva varken kan eller orkar ta reda på hur det förhåller sig i kommunen/landstinget. De har blivit så
besvikna på läkare, sjuksköterskor, politiker osv. Nu har ju Äldreguiden startats men jag hittar inte någon kategori där doftfritt nämns.

En gång fick jag hembesök av läkaren från vårdcentralen och han doftade så jättemycket att jag var tvungen att gå ut för jag fick svårt att andas och hostade och hostade och fick direkt en kraftig huvudvärk. Då först förstod jag att han aldrig hade förstått, under alla dessa år som jag var hans patient, att det var min doftöverkänslighet som var orsaken till att jag sökte hjälp. Läkaren hade ”bara tagit på sig en ny och rentvättad skjorta”! Det var nog först då som det gick upp för honom att hans tvättmedel och sköljmedel var parfymerade. Han hade inte gjort valet att använda parfymfritt! Han hade inte ens tänkt den tanken!!! Det är detta som är så skrämmande då jag hade informerat honom gång efter annan vid mina besök. Efter detta besök valde jag en annan läkare på vårdcentralen men som tyvärr har slutat där.